Silvrets Historiainfo(@)silvervatten.se

Silver har använts som botemedel/läkemedel så långt tillbaka som 4000 f. Kr.. Persiska skrifter nämner metoder där vatten placerades i silver-behållare. De gamla babyloniska och grekiska civilisationerna var medvetna om silvrets förmåga att desinficera. Kolloidalt silver användes som ett botemedel så långt tillbaka som det antika Egypten. Det fortsatte att användas under medeltiden för att behandla sår.

Romarna rapporterade om användandet av silver inom medicinsk behandling. Innan upp-komsten av kylprocessen användes bordssilver eller ett silver mynt som placerades i dricks-vattnet och mjölken för att fördröja nedbrytning. Bordssilver blev mycket uppskattad för beredning, servering och lagring av livsmedel eftersom det var känt att livsmedel som beretts med silver lagras längre och var mindre benägna att orsaka sjukdom.

Det är allmänt känt att silver, före 1938, blev använt på samma sätt som moderna mediciner används idag. Användandet inkluderade intravenöst, oralt, ”gurglande”, ögondroppar, öppna sår, och brännskador – där det kolloidala silvret är speciellt effektivt som ett resultat av dess desinficerande och adstringerande egenskaper.

Mars 1978 utgåvan av Science Digest hade en artikel vid namn ”Silver, Vår Mäktigaste Bakteriedödare” där det framgick att över hälften av världens flygbolag använde silver-behandlat vatten för att skydda passagerarna mot vattenburna sjukdomar. Vidare så kunde man läsa ett citat av Dr. Harry Margraf från St. Louis Missouri, som sade ”Tack vare forskning så framkommer silver som ett under i modern medicin. En antibiotika dödar kanske ett halvt dussin bakterieorganismer medan silver dödar i storleksordningen 650. Resistenta strängar förhindras i att utvecklas... silver är den bästa bakteriedödaren vi har.”


En silversammansättning, silver sulfadiazine (Silvadene®),
används i alla större brännskadecenter i USA.

Bakterier utvecklar immunitet mot modern antibiotika i en alarmerande hastighet. Den medicinska församlingen har öppet proklamerat detta under många år. Los Angeles Times rapporterade i en artikel med följande titel ”Arsenal Of Antibiotics Failing As Resistant Bacteria Develop” från 23 Oktober 1994; ”Under det sista årtiondet har ett motstånd mot antibiotika börjat utbreda sig. På grund av att bakterier kan transportera gener till varandra så förväntar experter att problemet kommer att förvärras. Den potentiella mardrömmen är det så kallade ”Andromeda Strain”, en super mikrob immun mot all antibiotika och som därigenom kan skapa absolut ödeläggande ringverkningar.” UCLA Medicinska Center har rapporterat att ”kolloidalt silver.... dödade samtliga virus som blev testade i laboratoriet.”

Ansvarfriskrivning

 

 

Texter/artiklar som återfinnes i denna hemsida som omfattar kolloidalt silver har blivit skriven och presenterad enbart i informations- och utbildningssyfte. Informationen som framkommer är farmakologisk (både antik och modern).


Varken producent eller säljare gör några anspråk med tanke på specifika fördelar som tillskrivs användandet av kolloidalt silver. Eventuella intyg/historier från ”övernöjda” kunder (av kolloidalt silver) garanterar inte att du kommer att erhålla samma eller liknande resultat.